516 only 9% of the original Palestine remains for the Palestinians.

Jerusalem November 8, 2015

Dear friends,

Peace and all good.

Yesterday after a long time I visited again my friends Wisam and Abeer with their two sons Kareem and Omar. It was a good visit


Naturally we spoke about the current conflict between Palestinians and Israelis and the consequences that it has for them. I noticed two things play a role: at the one hand, the loyalty to their country. Should I die here, so be it. At the other hand, the concern for the future of the two children. It is not easy to make a choice here.
The two boys seem to be very smart. The oldest is next month two years, but he does know now how to operate a Samsung Galaxy.
The youngest, who is now just eight months old, yet seems to be smarter. That promises somewhat for the future.
Wisam told me about a case where he as a lawyer is doing. It shows that law here is still in infancy. This is a 30 year old case. Someone from a village would have sold a piece of land to Israelis. There is no evidence for this. In fact, the said piece of land is not pulled through the wall to Israel. It would be incomprehensible if the land would be in Israeli hands and would have still left in Palestinian territory. This is seen for example in Bethlehem, where six homes were sold to Israelis right at the tomb of Rachel and are pulled through the wall near Jerusalem.
Nevertheless, the man is in prison. He is exactly from my age in prison despite that his health is very poor with six or seven health problems. Wisam trying to get him released. Early next month the ruling.
The weather is out of control. Thursday there was heavy thunderstorm with lots of rain. Friday, this was still done all over again. Yesterday there was again a lot of rain. I heard that there were six people killed in Jordan by the storm.
People are crazy here on wild predictions for the weather. So is there already asserted that this winter will fall snow on to seven days. We will wait this but quiet. The Palestinian Authority has declared at least to be ready for the winter. Of course.
I had this week and meeting with a brother, sister and husband of a young woman, I support her for her study. In the current situation her study is not simple. She has to go daily to Abu Dis University, for which she has to pass always the so-called container checkpoint. Sometimes that is closed and she has to return home empty-handed and wasted the money for the journey.
They invite me to come and look at them and to spend the night on them. I am cautious to do that. I’d like to keep some distance despite their genuine hospitality.
Out of the corner of Israeli government circles I heard sounds to add the so-called C area in Israel. C-region is the part of Palestinian area, which is fully under Israeli control. It covers 60% of the Palestinian area. If it continues, it remains of the original Palestine only 9% for the Palestinians.
It is worth remembering here is that it’s very nice for Israel, if it is realized over 50 years.
This week I received a brown envelope containing three photos, which were made last May in Bethlehem. See attachment.
A nice Messages, is the interview that the Pope has given to the Dutch street paper. Let’s see whether he will actually visit the Netherlands with the Argentinian queen.
As attachment I add: and interview with a member of the current Israeli government, minister of justice, a message about asymmetry in the dialogue in the US, the Palestinian Authority against its own people, a result of a survey among Dutch Muslim youths, see the switch that Muslims have nothing against Jews, but against Zionists, because they steal land from the Palestinians. It is the same picture as I encounter among Palestinians. Furthermore, as an attachment a message from an Israeli general who shows to understand, where the violence of the Palestinians comes from. Finally a message about the background of the violence in the US with frequent shootings with continuously many deaths.

Greetings from Jerusalem Louis

Nederlandse tekst++++++++++++++

Jerusalem 8 november 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Gisteren was ik na lange tijd weer eens op bezoek bij mijn vrienden Wisam en Abier met hun twee zoontjes Kariem en Omar. Het was een goed bezoek. Uiteraard kwam de huidige strijd tussen Palestijnen en Israëliërs ter sprake en de gevolgen, die ze voor hen heeft. Ik merkte dat twee zaken een rol spelen: aan de ene kant de trouw aan je land. Moet ik hier sterven, dan moet het maar. Aan de andere kant de zorg voor de toekomst van de twee kinderen. Het is niet eenvoudig hier een keuze in te maken.
De twee jongetjes lijken wel erg slim te zijn. De oudste wordt volgende maand twee jaar, maar hij weet nu al hoe hij een Samsung Galaxy moet bedienen.
De jongste, die nu net 8 maanden oud is, schijnt nog slimmer te zijn. Dat belooft wat voor de toekomst.
Wisam vertelde mij over een zaak, waar hij als advocaat mee bezig is. Het laat zien, dat rechtspraak hier nog in kinderschoenen staat. Het betreft een 30 jaar oude zaak. Iemand uit een dorp zou een stuk land aan Israëliërs verkocht hebben. Er is hier geen bewijs voor. Sterker nog: het betreffende stuk land is niet door de muur bij Israël getrokken. Het zou onbegrijpelijk zijn, als het stuk land in Israëlische handen zou zijn en toch bij Palestijns gebied gelaten zou zijn. Dit is bijvoorbeeld in Bethlehem zichtbaar, waar zes huizen vlak bij het graf van Rachel aan Israëliërs verkocht zijn en door de muur bij Jerusalem getrokken zijn.
Desondanks zit de man van precies mijn leeftijd in de gevangenis ondanks, dat zijn gezondheid zeer slecht is met zes of zeven gezondheidsproblemen. Wisam probeert hem vrij te krijgen. Begin volgende maand is de uitspraak.
Het weer is hier op hol geslagen. Donderdag was er zwaar onweer met veel regen. Vrijdag werd dit nog eens dunnetjes overgedaan. Gisteren viel er opnieuw veel regen. Ik hoorde, dat in Jordanië zes mensen door het noodweer omgekomen waren.
De mensen zijn hier gek op wilde voorspellingen voor het weer. Zo wordt er nu al beweerd, dat in deze winter er op zeven dagen sneeuw zal vallen. We zullen dit maar rustig afwachten. De Palestijnse Autoriteit heeft in ieder geval verklaard voor de winter klaar te zijn. Uiteraard.
Ik had van de week en ontmoeting met een broer, zus en haar man van een jonge vrouw, die ik met haar studie steun. In de huidige situatie is haar studie niet eenvoudig. Zij moet hiervoor dagelijks naar de Abu Dis universiteit reizen, waarvoor zij steeds de zogeheten container checkpoint moet passeren. Soms is die gesloten en moet zij onverrichterzake weer terug naar huis en is het reisgeld weggegooid geld.
Zij nodigen mij graag uit om hen op te zoeken en bij hen de nacht door te brengen. Ik ben daar terughoudend in. Ik wil graag enige afstand houden ondanks hun oprechte gastvrijheid.
Uit de hoek van Israëlische regeringskringen klinken geluiden om het zogeheten C-gebied bij Israël te voegen. C-gebied is het gedeelte van Palestijns gebied, dat volledig onder Israëlische controle staat. Het beslaat 60% van het Palestijns gebied. Als dit doorgaat, dan blijft van het oorspronkelijke Palestina slechts 9% voor de Palestijnen over.
Het is goed hierbij te beseffen, dat het voor Israël heel mooi is, als dit over 50 jaar gerealiseerd is.
Van de week kreeg ik een bruine envelop met daarin drie foto’s, die vorig jaar mei in Bethlehem gemaakt zijn. Zie bijlage.
Een leuk bericht is het interview, dat de paus aan de Nederlandse straatkrant heeft gegeven. Nu maar afwachten, of hij ook daadwerkelijk in Nederland op bezoek komt.
Als bijlage voeg ik toe: en gesprek met een lid van het huidige Israëlische kabinet, minister van justitie, een bericht over asymmetrie in de trialoog in de VS, de Palestijnse Autoriteit tegen zijn eigen volk, een resultaat van een onderzoek onder Nederlandse Moslim jongeren, die laar zien, dat Moslims niets tegen Joden hebben, maar wel tegen Zionisten, omdat zij land van de Palestijnen stelen. Het is hetzelfde beeld als ik onder Palestijnen tegenkom. Verder als bijlage een bericht van een Israëlische generaal, die laat zien, te begrijpen, waar het geweld van de Palestijnen vandaan komt. Tenslotte een bericht over de achtergrond van het geweld in de VS met de veelvoorkomende schietpartijen, waarbij voortdurend veel doden vallen.

De groeten uit Jerusalem, Louis

© 2015 Louis Bohte

attachments – (on Scribd):


About friar Louis Bohte OFM

president Commission JPIC of the Custody in the Holy Land
franciscans Palestinian Territory
Religious Institutions
August 2004 – Present (10 years 6 months)

☛ interview on Haaretz (webpage)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s